De siste fem årene har det i gjennomsnitt vært 100 alvorlige trafikkulykker med tre drepte i juletrafikken.

- Folk er stort sett flinke og tar det med ro. I fjor kom vi oss gjennom jula uten noen omkomne. Men vi er likevel urolig. Stor trafikk betyr økt risiko. Ofte er det også krevende veg- og værforhold. Vi har alle som ferdes på vegene har et felles ansvar for å redusere risikoen for at noe skal skje. Vi skal ha alle trygt hjem til jul, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Jule-ulykkene

Høy fart og forbikjøringer som skaper farlige situasjoner og ender i møte- og utforkjøringsulykker, er en gjenganger i jule- og nyttårstrafikken. Forbikjøringer er også noe som ofte skaper ulykker i trafikken, enten i form av påkjøring bakfra, utforkjøring eller møteulykke.

- Mange kjører på veger de ikke er vant til å kjøre. Det viktigste er å tilpasse fartene etter forholdene. Rett og slett å bruke hodet, sier vegdirektøren.

Mange biler er tungt lastet med gaver og skiutstyr, noe som sammen med vinterføre og høy fart gir dårligere kontroll på bilen.

Ingen omkom i fjor

Pr. 1. desember har 113 mistet livet på norske veger i 2015, noe som var 29 færre enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

I juletrafikken i 2014 ble det registrert 63 trafikkulykker med personskader i juletrafikken, men ingen omkomne.

- Dette er mer enn bare tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot trafikkdøden er en av samfunnets viktigste kamper, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.