Harstad: – Dette samarbeidet åpner for fantastiske muligheter for sentrum. Gjennom å stå frem som en samlet enhet, blant annet i forhold til aktiviteter og felles profilering av sentrum, vil det bidra til at langt flere vil velge å legge handleturen innom de mange flotte butikkene som finnes her, sier direktør Ole Jonny Korsgård i Harstadregionens næringsforeninger.

- Det blir også langt enklere å skape aktiviteter som for eksempel festivaler og julearrangementer når mer enn 60 ulike næringsdrivende nå ser de åpenbare fordelene som åpner seg ved å fremstå som en samlet enhet, fortsetter han.

- I og med at næringsforeningen også er høringsinstans betyr det at i saker som berøere sentrums interesser, nå i langt større grad vil bli vektlagt når man står samlet enn hva tilfellet ville vært ellers, sier Korsgård og legger til:

– Skal vi få til noe i sentrum hjelper det minimalt at noen velger å gå solo. Dersom alle valgte den veien vil vi ikke få utrettet noe.