Her satses det over 10 mill. på torskeoppdrett

foto