Endret planene for å unngå ny graveperiode neste år