Lagmannsretten forkastet anken til drapssiktet kvinne