Trafikkuhell ved Mølnåstunnelen: Henger til lastebil i grøfta