Dømt til lange fengselsstraffer etter væpnet ran og voldsorgie i Harstad