– Steinformasjonene på Keipen ble etter all sannsynlighet bygd av jegere

foto