Fikk reaksjon på mørkere røyk fra fjernvarmeanlegg

foto