Samler harstadfolk for å snakke om Guds løfter – valg av taler skapte debatt