Hvedingkvartalet: Protester på byggehøyde avvises

foto