Derfor vil forsvarssjefen fase inn flyene på Evenes

foto