Tirsdag morgen klokken 0900 startet rettssaken mot en mann i 30-årene fra Harstad som er tiltalt for å ha utøvd vold mot sin mor med dødelig utfall. Saken går i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

- Det er ikke tvil om at tiltalte utførte handlingene som førte til hennes død. Det er ingen tvil om at mannen hadde en psykose som førte til handlingene, sa aktor Torstein Hevnskjel i sin innledning.

Dommer Harald Tore Roaldsen spurte tidlig på dagen om tiltalte erkjenner å ha begått handlingene han er tiltalt for.

- Ja. Jeg erkjenner å ha begått handlingene, fysisk.

Litt senere ble den tiltalte spurt om hva han tenker om tvunget psykisk helsevern?

- Det er ikke aktuelt. Jeg tror ikke jeg er så syk. Kanskje kan det bli en frivillig ordning. Men om det blir tvunget helsevern så blir det tvunget helsevern. Det er sikkert greit. En oppfølging må det være. Det er en temmelig alvorlig sak, for å si det mildt.

Kan gå fri

På forhånd har tiltalte gått gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse som konkluderte med at mannen i 30-årene var antatt psykotisk i gjerningstidspunktet. Han var ikke psykotisk i undersøkelsestiden.

En ny vurdering fastholdt denne konklusjonen.

Hvis tiltalte ikke dømmes til tvunget psykisk helsevern, som i utgangspunktet er av tre års varighet, vil han gå fri.

- Vil du da søke hjelp, og kjenner du signalene hvis du skulle få problemer? Vil du gå til lege? spurte aktor på et tidspunkt.

- Ja. I framtiden vil jeg selvsagt det.

Den tiltalte sa i retten at han i dag er frisk.

- Ting går veldig bra. Det er forferdelig å innrømme det under omstendighetene.

Ønsker en vurdering av gjentakelsesfaren

Ifølge Hevnskjel vil man under rettssaken gå gjennom bevis og hendelser grundig, selv om den tiltalte har erkjent å utføre handlingene som førte til drapet.

Under sakens gjennomgang vil man også kaste lys rundt spørsmålet om tvunget psykisk helsevern. Risikoen for at den tiltalte kan gjenta en slik handling er sentral. Spørsmålet skal to sakkyndige gi råd om under rettssaken.

En dom om tvunget helsevern medfører muligheten for å holde tiltalte skjermet i tre år. Alternativet er at han går fri, sier aktor Hevnskjel.

- I den rettspsykiatriske erklæringen gis det uttrykk for usikkerhet. Vi må få flere opplysninger på plass for å vurdere alternative behandlingsmuligheter, høre hvordan det har gått hittil og høre med behandlende lege.

Hevnskjel sier at det er naturlig å ta stilling til tvunget psykisk helsevern med bakgrunn i en brutal og uventet drapshandling.

- Hva skjer hvis han kommer i en vanskelig situasjon på nytt?

Det er familie til stede under rettssaken som er ventet å vare fram til fredag. En lang rekke vitner er ventet å adressere retten, deriblant en av politibetjentene som var først på stedet.