– Jeg opplevde prosjektet som givende og inspirerende. Vi fikk komme ut til bedriftene og samarbeide med de. Vi fikk være med på å løse problemer for oppdretterne i regionen, og jeg er utrolig stolt over at de viste oss tilliten.

Studentene opplevde at personer med forskjellig fagbakgrunn sammen klarte utveksle kunnskaper, skape en idé og bygge videre på den til en mulig løsning på et reelt problem som oppdretterne i regionen har.

– Det var helt fantastisk å få være en del av dette prosjektet. Søndagen før vi dro av gårde visste jeg absolutt ingenting om oppdrettsnæringen. Onsdag da vi kom hjem, ville jeg ha jobb i næringen, sier Hansen.

Studentene fikk et meget bra inntrykk av oppdrettsnæringen gjennom deltakelsen i prosjektet.

– De ga inntrykk av å være kvalitetssikre og profesjonelle i arbeidet sitt. Tror jeg kan snakke for alle som deltok på prosjektet når jeg sier at oppdrettsnæringen ikke kunne gitt et bedre inntrykk enn de gjorde disse dagene, sier Hansen.

Hun syntes det var inspirerende å se hvordan teori fra skolebenken fungerte i praksis, samtidig som hun fikk øynene opp for potensielle fremtidige arbeidsplasser.

– Å se hvordan teori fungerer i praksis, skape motivasjon til å fortsette med utdanningen. Jeg trodde kun personer med maritim eller aquakultur-bakgrunn kunne jobbe innen oppdrett, men der tok jeg feil. Jeg ble overrasket når jeg fikk vite at prosess også kan bidra i næringen.

Monica Eide Hermansen, prosjektansvarlig for Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm, jobber med rekruttering og skole-/næringslivssamarbeid.

– Vi formidler til studentene hva som er vårt behov, og hvordan næringen har utviklet seg fra at man kun fôret på merdkanten til ei ganske så avansert næring med stadig flere teknologiske arbeidsplasser i dag. Vi har fokus på rekruttering av folk til næringen, og dette prosjektet gir oss en unik mulighet til å møte studenter. Det er artig når studentene selv opplever hvor stor betydning næringen har for kompetansearbeidsplasser i distriktet, sier Monica Eide Hermansen.

Bedriftene hun representerer er interessert i videre samarbeid med studentene. De har oppfordret dem til å søke sommerjobb eller jobb videre hos dem, samt at de har vært i dialog om aktuelle problemstillinger for bacheloroppgaver.

Hun sier bedriftene også fikk noe fruktbart ut av problemstillingene som studentene jobbet med, i de tre dagene de var i Foldvik, Salangen og Engenes.

Utfordringene som studentene skulle løse, ble presentert siste dag i en Grand Finale.

– Mange opplevde Grand Finale forskjellige, du vil få forskjellig svar etter hvem du spør. Jeg mener Grand Finale var spennende, lærerikt og ikke minst morsomt. Å stå foran cirka 30 stykker der noen er ordførere, sjefer i store bedrifter og medelever kan virke skummelt, men med et så godt publikum var det intet annet enn en god opplevelse og erfaring. Jeg anbefaler alle som får muligheten til å bli med på prosjektet å takke ja, mener Ingrid Hansen.