Ifølge Aftenposten sier direktøren i salgsdivisjonen hos Airbus, Richard Carcaillet, at flyprodusenten heller ønsker å sette kursen mot Sibir eller Canada for vintertester av den nye flytypen. Men han tilføyer at ingenting er endelig avgjort.

Ekstreme tester

Håkon C. Arntzen i NorSupport i Harstad, som sitter med prosjektledelsen, har derimot is i magen.

– Det er ikke nytt for oss at det ikke er kaldt nok på Evenes for å gjennomføre de mest ekstreme kuldetestene, men flyene skal gjennom mange andre tester. Vi arbeider for at Airbus skal gjennomføre tester som blant annet bremsing på is og snø, landig og take off skal gjennomføres hos oss. Det er ikke kommet noen signaler om at ledelsen i Airbus har avvist tilbudet fra Evenes, sier Arntzen. Han sier Evenes egner seg svært godt som testflyplass, og at flyprodusenten fremdeles er interessert.

Alle typer vær

– Innenfor korte avstander kan vi på vintertid tilby mange typer vær. Det kan blant annet være minusgrader på Evenes, mens plussgradene preger Bodø og Andøy. Det betyr at selskapet kan gjennomføre en rekke tester på en og samme dag innefor et lite område. I tillegg ligger Oslo bare halvannen time unna, noe som veier tungt hos Airbus, sier han. En testing av fly i våre områder vil trekke mange folk.

– Det er mange mennesker involvert når selskapet tester sine fly. Derfor spiller den korte avstanden til Oslo en vesentlig rolle når Airbus skal ta en endelig avgjørelse, sier han.

Nødhavn

Arntzen har alt annet en skrinlagt arbeidet om å få Airbus til Evenes.

– Vi er i stadig dialog med ledelsen i flyselskapet. Foreløpig er det altfor tidlig å si noe om når en endelig avgjørelse vil bli tatt. Vi skal i alle fall arbeide videre med prosjektet, sier han. Arntzen legger til at selskapet i tillegg arbeider for at Evenes skal bli nødhavn.

– Evenes kan tilby det nødvendige for å ta ned fly som får problemer i polare strøk. Det er kort vei til hotell og andre fasiliteter som vil være nødvendig dersom et fly som flyr i polare områder får problemer. Det er ikke bare bare å ta imot passasjerer i shorts i Sibir, avrunder han.