Avdelingsleder Torbjørn Bertheussen går så langt som å påstå at "jappetiden" er tilbake. Det begrunner han med at tromsøfolk ikke lenger reparerer bagatellmessige feil på kjøleskap, TV-er og komfyrer. De kjøper i stedet nytt.

Ikke ledige

For tiden har Bertheussen liggende 40-50 ulike typer hvite- og brunevarer utenfor verkstedet på Håpet. Nå er kasteiveren så stor at mottaket i Bodø ikke har ledige containere å sende nordover.

– Denne trenden har pågått i ett par år. Et tett filter eller en defekt drivrem er nok til at vaskemaskinen havner på dynga. Filteret kunne kunden ha ordnet selv. En drivrem koster 700-800 kroner i skifte. Det betyr imidlertid ingenting. I stedet kjøper mange ny maskin – til 8.000-9.000 kroner.

Ifølge Bertheussen er bruk- og kastmentaliteten i ferd med å ta overhånd. For mye av det som blir skiftet ut, er fullt brukelige gjenstander.

– I mange tilfeller er det bare snakk om hundrelapper så kunne gjenstanden vært brukelig i mange år.

"Nye" ting

Bertheussen sier at i dag er det to års garanti på alt som selges. Dessuten er reklamasjonstiden fem år.

– Men det velger mange å se bort fra. Derfor opplever vi at komfyrer, kjøleskap og vaskemaskiner byttes etter bare få år.

– Ikke minst er relativt nye fjernsynsapparat blant de gjenstandene vi får inn. Det kan skyldes at prisen på vanlige TV-er er blitt minimal.

– De aller fleste kjøper imidlertid store flatskjermer – apparat som koster både 20.000 og 30.000 kroner.

Ledig kapasitet

Torbjørn Bertheussen erkjenner at til tross for den enorme omsetningsøkningen i salget av brune- og hvitevarer de siste par årene, har antall reparasjoner ikke økt like mye.

– Det, og at vi nærmest kjører i skytteltrafikk mellom verkstedet og avfallsmottaket i Tromsdalen, er god nok dokumentasjon for mine påstander.

– En annen ting er at tromsøfolk har god økonomi og unner seg nye verdigjenstander. Samtidig kan man spørre seg om den nye trenden er i ferd med å gå for langt, sier Torbjørn Berthussen.

Etterlyser arbeid

I en annonse i gårsdagens "Tromsø" gjorde avdelingslederen det kjent at verkstedet har ledig kapasitet til å reparere det meste. Det skjer til tross for at en konkurrent nylig la ned sitt verksted.

Ved avfallsmottaket i Tromsdalen opplyser Rune Olsen at de mottar hundrevis av hvitevarer hver uke. Jevnlig går det store containere fullstappet sørover til hovedmottaket i Nordland.

– Her oppbevares gjenstandene – alt fra små lamper til store frysebokser – i en egen, stor hall. Til tider blir det trangt om plassen, medgir Olsen.

(Bladet Tromsø)

Foto: Ronald Johansen