Harstadpakken er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og Harstad kommune. Det er bevilget en total ramme for pakken, og det er opp til styringsgruppen å velge hvilke prosjekter man skal gjennomføre innenfor rammene.  Foreløpig er det ingen overskridelser av rammen, men enkeltprosjekter har blitt så dyre, at det skyver ut andre prosjekter som har vært planlagt som en del av pakken. Det er kommunisert i flere trykksaker fra Statens Vegvesen, der det er oppsummert hva Harstadpakken vil bestå av.

Harstad Tidende har gått gjennom pakken, og her følger en oppsummering av prosjektene som har vært aktuelle: (S = statlig, F = Fylkeskommunalt, K = kommunalt)

foto

Rundkjøringer:

 • Breivika (S)

 • Medkila (S)

 • Kanebogen (S) - Pågående

 • Kanebogen Shell Åsby - Pågående

 • Harstadbotn (S) - Pågående

 • Rema/Coop Obs (S)

 • Margrethe Jørgensens vei (S) - Pågående

 • Sama (S)

Av- og påkjøringsrampe

 • Mercur/Gangsås (S)

foto
TIDSKLEMMA: Slik så St. Olavsgate ut i fjor sommer. Da var framdriftsplanen giret for en ferdigstillelse innen august i år. Det tar et par måneder lenger enn planlagt. Arkiv Foto: Odd Leif Andreassen Harstad Tidende

Tilrettelegging for gående/syklister:

Tall bak K/F er prosjektnummer, og kan være endret for å få anbud/kontrakter som er hensiktsmessig.

 • St. Olavs gate (K1) - Ferdig

 • Mølnholtet (K2) - Ferdig

 • Fagerlivegen (K3) - Ferdig

 • Landsåsvegen- Novkollen (K4) - Ferdig

 • Kongsveien - Landsåsveien (K5) - Ferdig

 • Skarvegen (K6) - Ferdig

 • Holdeplass Harstad sykehus (K7) - Ferdig

 • Rødbergsvegen (K8)

 • Gangsåsvegen (K9)

 • Bergsbakken, Stalheimvegen, Gamle Rideveg (K10)

 • Grønnlivn/Gamle Stangnesvei (K11)

 • Steinvegen - Grønnebakkan (K12)

 • Ruggevika - Los Holtes vei (K13)

 • Heia, Natthusvegen, Vinsjvegen med flere (K14)

 • Los Holtes vei - Dvergfuruvegen (K15)

 • Bjørnebåsen - Skogvegen (K16)

 • Samasjøvegen, Tordenskjolds gate, Havnegata, Sjøgata (K17)

 • Medkila - Kanebogen (S)

 • Kanebogen - Byskillet (S)

 • Byskillet - Hvedings gate (S)

 • Sverres gate - Hagebyvegen (S)

 • Trondenesveien fra Hagebyvn – Festningsvn.(F1) - Pågående

 • Mercurvegen (F2)

 • Kongsveien (F2)

 • Stangnesveien – Åkervn. til Grønnlivn (F3)

 • Åsegarden - Tennvassåsen (F4)

 • Bergsengbrua - Stalheimveien (F6)

 • Bergsveien fra Bergsbakken - Gamle Ridevei (F7)

Disse veiene har også vært nevnt i forbindelse med veipakken, men er ikke tilknyttet egne prosjekter.

 • Samamoa - Bergsodden

 • Plassenveien - Grønnliveien

 • Bjørnebåsen - Skogveien

 • Gamle Stangnesveg

 • Ruggevikvegen - Breivikeng

 • Breiviksvingen - Kanebogen

 • Harstadbotn v/båtbygger Danielsens veg (tatt ut i 2014 fra listene)

Til sammen var det lovet 30 kilometer med nye fortau, sykkelfelt og gang- og sykkelveier, samt over- og underganger slik at gående og syklister slipper å krysse trafikkerte veier.

foto

Tunnel

 • Seljestad - Sama - Pågående

Opprusting

 • Modernisere 100 busstopp.

 • Kryss byskillet, med lyskryss som prioriterer kollektivtrafikk.

 • Etablere Kanebogen som knutepunkt for busstrafikken.

 • Felles kollektivsentral for buss og hurtigbåt.

 • Støyskjerming langs riksvei 83 for de som bor ved veien.

 • Ruste opp riksveien fra Kanebogen til byskillet.

 • Mercurveien.

Man kan også se prosjektleder Hans Arne Haugland lege frem forslaget til harstadpakken i denne videoen fra 2011.

Men slik er det ikke blitt.

Dette kan ramle ut

Statlige prosjekter:

Stopper man ved dagens ramme, vil alt av statlige tiltak sør for Kanebogen og nord for Sama falle utenfor. Men ikke bare der.

Med dagens ramme kan man bygge den gjennomgående sykkelveien med fortau for hele strekningen på bekostning av påkjøringsrampen og rundkjøringen ved Rema. Da beholder man  dagens nedkjøring til Sjøkanten senter.

Fylkeskommunen:

Rammen er på 164 millioner kroner, og det igjen 26,5 millioner etter at Hagebyveien og andre samarbeidsprosjekter er finansiert. Dersom påkjøringsrampen ved Mercur ikke bygges, må fylkeskommunen se nærmere på hva man skal prioritere. Skal man være innenfor rammene vil det ikke være midler til å realisere større tiltak på Mercurveien eller Åsegarden - Tennvassåsen.

Kommunalt:

Av kommunale delprosjekt vil minst 6 av 15 utgå. De sju første er allerede gjennomført eller er pågående.

Samferdsel:

Planen er å få på plass den nye bussløsningen med oppgradering av bussholdeplasser, terminal i Kanebogen, sentrum og Sama, sanntidssystem mm. Rammen beholdes, men vi vil ikke kunne oppgradere like mange stopp som det planene antyder (80 – 100).