Utenriks- og forsvarskomiteen avgir sin innstilling om den nye forsvarsavtalen med USA tirsdag.

Avtalen vil opprette amerikanskstyrte områder inne på norske militærbaser, blant dem Evenes flystasjon og Ramsund orlogsstasjon. Avtalen innebærer at USA ikke trenger å forholde seg til norske lover og folkerettslige forpliktelser dersom amerikanerne selv mener de har «tjenstlige behov» som ikke er forenelig med norsk regelverk, skriver Klassekampen.

Får eget forbehold

Alexander Harang, leder av politisk utvalg i Nei til atomvåpen, er bekymret for forbeholdet som er innvilget USA.

– Det avtalen sier noe om, er prinsippet om at atomvåpen ikke skal utplasseres på norsk jord. Problemet er at også det operative – hvordan prinsippet skal etterleves – som er avgjørende. Og når det operative kan endres etter det amerikanerne mener er deres tjenstlige behov, og vi gjennom avtalen gis begrenset inspeksjonsmyndighet, så gir det også amerikanerne lavere terskel til å forbryte seg mot det overordnede prinsippet, sier han.

Tirsdag avgir utenriks- og forsvarskomiteen sin innstilling om den nye forsvarsavtalen med USA. Avtalen er ventet å bli godkjent av Stortinget neste uke, men flere organisasjoner er bekymret for innholdet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– For stort slingringsmonn

Bekymringen deles av Amnesty Norge.

– Det er for mye slingringsmonn og altfor mange områder der USA gis definisjonsmakt og myndighet. Det er amerikanerne som har makt til å bestemme. Det mener vi er skummelt, og grunnen til det er at vi har flere dokumenterte eksempler på at USA ikke respekterer lovene til sine allierte selv om de er på deres territorier, sier politisk rådgiver Gerald Folkvord.

SV har tidligere sagt nei til den nye tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA, og det samme har Rødt. Regjeringen må derfor søke støtte fra høyresiden for å få den vedtatt i Stortinget.