Forsøker å rydde vei for etablering av ny lokalitet for torskeoppdrett

foto