Graver opp kirkeparken – skal gi vannet en pause på vei til havet

foto
Det bygges nå et fordrøyningsanlegg i Kirkeparken, for å hindre belastning på overvannsnettet. Foto: Frank R. Roksøy