Trafikkmeldingen er sendt inn til 175 av forbipasserende. Til blokka blir fjernet eller smelter bort av seg selv, bør uansett veifarende være oppmerksom. Blokka er solid nok til å skade et kjøretøy, hvis man er uheldig og kommer borti raset ved forbipassering.