Påtalemakten: – Harstadmann utøvde så grov vold mot samboeren at hun måtte gjennom en stor operasjon