– Når Statsforvalteren går så sterkt imot, er det sjelden kost

foto