Det opplyser sykehuset i en pressemelding.

Årsaken er fulle sengeposter og fullt akuttmottak i Bodø, kombinert med høyt belegg på medisinske sengeposter i Lofoten og Vesterålen.

– Forhøyet beredskap betyr omprioritering av våre ressurser for å sikre at våre pasienter, også de som trenger akutt helsehjelp, blir forsvarlig ivaretatt, sier Beate Sørslett, viseadministrerende direktør i Nordlandssykehuset.

– Dette innebærer at noen pasienter vil få utsatt sin utredning og/eller behandling. Disse vil bli kontaktet av sykehuset, sier hun.

I tillegg til mange innlagte pasienter med luftveissykdom og isolatbehov, bidrar et økende antall utskrivningsklare pasienter til en presset situasjon på sykehusene våre.

– Det er viktig at kommunene gjør det de kan for å ta hjem utskrivningsklare pasienter, og vi har dialog med de kommunene der utfordringen er størst. Dette gjelder særlig i Salten og Vesterålen, sier Sørslett.

Gul beredskap innebærer at situasjonen er uavklart og det kan bli behov for ekstraordinær innsats og ressurser.