Tømte urene masser fra gammel søppelfylling i veiskråning