Sjekk når det blir mulig å kjøre Steinveien igjen

foto