Er Nord-Norge på full fart inn i framtida, eller står vi igjen på et sidespor? Kraftmangel, gigafabrikker, fraflytting, grønn industri og en kamp om retten til land- og havområder. Hva er Nord-Norges framtid og hvordan ser et moderne liv i landsdelen ut?

High Noon ledes av journalist og sjefsredaktør i High North News, Arne O. Holm. Holm har over en lengre periode reist rundt i bobil i nordområdene for å oppsøke steder og mennesker som vanligvis ikke dekkes av mediene. HIGH NOON er en videreføring av dette arbeidet og i sommer returnerer Holm og bobilen til Harstad for å igjen ønske velkommen til debatt.

Hver dag tas det utgangspunkt i en hovedgjest som med sitt kunstnerskap åpner for en større debatt om samfunnet vårt. Fire debatter arrangeres i Prandium på UiT hvor vår identitet og våre verdier settes under lupen.

High Noon arrangeres i samarbeid med High North News og UiT Norges arktiske universitet.

Hovedgjest: Pål Moddi Knutsen

Panelgjester: Kjell Arne Røvik Carl Christian Lien Størmer Jeanette Gundersen Maja Blomberg

Arrangementet strømmes i samarbeid med Harstad Tidende.