Gjør endringer for lokalet – ny restaurant til Arena Larsneset

foto