Rykket ut fra Evenes flystasjon og identifiserte russiske bombefly