Fører ble stoppet for mobilbruk – mistet lappen for ruskjøring