Gikk fra å være «versting» til å bli blant de beste