Har tro på at årets konferanse blir «the best ever» - nesten utsolgt