26. november avholdt Troms Senterparti nominasjonsmøte hvor de valgte hvem som skal stille til valg for regjeringspartiet i høstens fylkestingsvalg.

Møtet førte til splittelse og dramatikk i fylkeslaget, etter det ble levert en klage med anklager om at «ulovlige delegater» var brukt fra Tromsø Sp, fylkets største lokallag.

Også generalsekretær Knut M. Olsen engasjerte seg i saken, og anbefalte Troms Sp å gjennomføre et nytt fylkesårsmøte.

Tromsø Sp, som ble anklaget for å ha brutt vedtektene, mente på sin side at de var blitt utsatt for «en rå maktkamp». 10. januar avholdt fylkesstyremøte hvor partiet skulle ta stilling til om de ville lytte til klagen og forkaste den vedtatte valglisten – eller avvise klagen.

Seks mot fem stemmer bestemte flere timer på overtid å avholde et nytt møte.

Dermed er det duket for ny kamp om posisjonene i Troms Sp.

– Demokratiet har sagt sitt

– Flertallet vedtok å oppheve forrige nominasjonsmøte, og avholde et ytt møte 25. februar, sier fylkesleder Svein Leiros.

– Jeg synes vi hadde en god debatt. Vi har brukt mye tid på saken. Det er en vanskelig sak og vurdering. Men flertallet har landet på at vedtektene skal følges. Det er ikke hemmelig at jeg er for det, sier han.

– Demokratiet har sagt sitt, konkluderer han.

VILLE VRAKE: Fylkesleder Svein Leiros i Troms Sp ville vrake den vedtatte fylkestingslista. Foto: Sametinget

Han sier at det er trist at fylkesstyret forble splittet, men at det er uttrykk for at det er en vanskelig sak.

– Leder i Tromsø Sp mener de ble brukt i «en rå maktkamp». Hva er din kommentar?

– Jeg er uenig. Det er overhodet ikke maktkamp. Flertallet ville følge generalsekretærs vurdering og partiets vedtekter. Jeg kan ikke se at det er et maktspill.

– Ekstremt uryddig

Bardu-ordfører Toralf Heimdal sitter i fylkesstyret. Han tilhørte mindretallet som ville la valglista bli stående.

– Jeg mener det ikke har vært noen brudd på vedtektene. Generalsekretæren mente det var «brudd med praksis i tråd med vedtektene». Det er noe annet. Jeg mener det er ekstremt uryddig av generalsekretær å blande seg inn med sine personlige betraktninger. Enten så er det brudd, eller så er det ikke.

Heimdal sier at han ønsket å invitere inn lederen i Tromsø Sp til møtet for å svare på anklagene rettet mot dem. Men også dette ble avvist med seks mot fem stemmer, sier han.

– Jeg synes det er synd at ikke Tromsø Sp får noen kontradiksjon eller får svare på anklagene som ble rettet mot dem. Det er synd fylkesstyret ikke ville lytte på dem de anklager.

Heimdal mener blikket nå må rettes fremover.

– Nå får vi bare respektere flertallets beslutning og se fremover. Men å legge skjul på at jeg er fullstendig uenig i beslutning, det går ikke.