Disse sakene ble diskutert i kommunestyremøtet

foto