Har du startvansker i kulden – husk å lade batteriet