Eldrerådet har blitt utfordret: – Vi må se om vi er klare