Har reist fra USA for å tilby gratis hjelp til husstandene i Harstad

foto