Avvikler advokatfirma og setter kursen for Harstad

foto