2014 er året da mange store viktige beslutninger er tatt, som har stor betydning for byens videre utvikling og som for all tid vil sette sitt preg på Harstad som by og innbyggerne som bor her. I to utgaver av 68,47N har vi skrevet om planer og prosjekter som skal skape videre vekst, jobber og muligheter. Nå har mange av planene gått fra skisser til vedtak. Spaden er satt i jorda på enkelte prosjekter, og andre ferdigstilles.

Artikkelen er hentet fra magasinet 68'47N - Sentrum for opptur og karriere. Les hele magasinet her.

 1. Veipakke Harstad: Den mest miljøvennlige veipakken i Norge ble vedtatt, med et tilrettelagt veinett for sykling og utbygd offentlig transport. Tungtrafikken ledes utenfor sentrum med tunnel.

 2. Signalbygg i sentrum: Statoil besluttet å flytte til Harstad sentrum i et nytt signalbygg.

 3. Satsing i Storgata: Flere mindre butikker etablerer seg i Storgata i Harstad sentrum.

 4. Lekeland: I desember åpner Sam Lekeland. 1200 kvadratmeter fylt med labyrint og leker for barn.

 5. Bjarkøyforbindelsene: Oppstart av forbindelsen som knytter Nord-Norges fineste skjærgård sammen

 6. Norges flotteste sykehjem: Bergsodden sykehjem ble tatt i bruk med egen kulturarbeider

 7. Stort kjøpesenterutbygging: Like i utkanten av sentrum ble det vedtatt å bygge det som befestet Harstad som Hålogalands ubestridte handelssentrum.

 8. Mer industriområder: Et stort industriområde, Langmoan nord for byen ble lansert.

 9. Nye barnehager: En splitter ny barnehage ved sykehuset ble åpnet. Og flere kommer.

 10. Ny sentrumsskole: En ny skole i Harstad sentrum kan bli vedtatt.

 11. Ny bydel: Hamnneset nord i sentrum fremsto som en ny bydel med flere nye bygg og flere hundre beboere.

 12. Ny kai: Opprenskningen av Harstad havn ble ferdigstilt, og et nytt kaiområde i Harstadbotn tok form.

 13. Stor verkstedsatsing: Landsdelens største tørrdokk ble innviet – i Harstad sentrum

 14. Stor tomteutvikling: Flere boligtomter enn på lang tid ble utviklet.

 15. Nye leilighetsprosjekter: Trondenes, Seljestad, sentrum.

 16. Kulturfeiring: Festspillene feiret 50 år som en av de viktigste kulturinstitusjonene i nord.

 17. Varmerekord: 31,7 grader – målt ved Harstad stadion