Tilsynet konkluderer med at fiskehelsen og fiskevelferden har blitt dårligere, skriver Fiskeribladet Fiskaren.

I årsrapporten står det blant annet at beredskapen i næringen fremdeles er for dårlig og ikke tilpasset utfordringene med lakselus, samt at mengden legemidler mot lakselus har økt som følge av økt resistens mot medikamenter.

– Mattilsynet har sine ord i behold. Årsaken til det er hovedsakelig hyppige lakselusbehandlinger for at oppdretterne skal holde seg under lusegrensene. Dette var konsekvenser vi advarte mot da myndighetene innførte de lave lusegrensene, sier Frode Reppe, fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening til avisen.

I 2015 ble det totalt gjort 20 vedtak fra Mattilsynet om å redusere lakseproduksjonen midlertidig som følge av høye lakselusnivåer. (©NTB)