Det siste beviset på at nettopp det er tilfellet vistes under årets siste store alpinkonkurranse, Barnas World Cup i Narvik. Her stilte den lokale alpinklubben med 14 deltakere som suste nedover alpinbakken i Malmbyen.

- Det ble en veldig fin avslutning på en sesong for en klubb som er på tur opp og fram. En god konkurranse i Narvik er avslutningen på en ny god sesong for alpinklubben. Samtidig blir det også starten på en spennende framtid. Vi håper jo på at klubben vil spire ytterligere i sin utvikling i tida framover, sier Opdal.

Han mener at ei tid hvor troppesamling, å sikre seg et fulltallig styre og å engasjere trenerkrefter for å sikre et godt eksisterende tilbud er i ferd med å bevege seg over i et nytt nivå.

- Personlig mener jeg at prosessen med å redde en klubb som hadde et stort behov for ei kraftsamling startet for to år siden. Da gikk Arne Lysvik inn som styreleder. Siden har prosessen med å gjenreise klubben vært i utvikling. Med historiebøkene i hånd - hvor Harstad alltid var et maktsentrum i nordnorsk alpinsammenheng - er det utvilsomt rett vei å gå, sier Opdal.

Han mener at det nå er dags for å se ytterligere framover etter å ha gått fra tre løpere i klubben til over 20 aktive under årets sesong.

- Vi har utviklet et godt produkt nå. Så kan vi også se tilbake på en meget god sesong. Produktet vårt er slik jeg ser det er også velfundamentert. Men potensialet for for videreutvikling er også til stede i fullt monn. Derfor er det mange spennende tråder å ta tak i for å fortsette utviklingen her. Det er en vei som vi blant annet skal gå opp sammen med Sollifjellet Alpinsenter og daglig leder Knut Granås.

Han tror blant annet at det kan skje framstøt hva anleggsutvikling angår. Dette er et område hvor vi kommer til å engasjere oss i framtida. For her finnes det muligheter som foreløpig ikke er utnyttet, sier Opdal.