Torsdag i forrige uke slo Statens vegvesen fast at høyreregelen gjelder i utkjøringa fra Plantasjen/Rema på Kilamyra og ut på Fylkesvei 4. Altså at alle som skal sørover på fylkesveien må stoppe for de som kommer ut fra de to forretningene.

Kommunen ikke enig

Harstad kommune hadde ikke samme forståelse. Trafikklærer Vidar Trane i Trafikkskolen Harstad ville ha dette avklart. Spesielt er han opptatt av at vikepliktskiltet, som er satt opp ved autovernet, er feilplassert. I begynnelsen av 2012 skrev han derfor et brev til kommunen, og fikk 16. april 2012 svar fra enhetsleder Svein-Arne Johansen. I brevet skriver Johansen.

”Det er Rema 1000 som har satt opp nevnte nevnte skilt på egen eiendom. Dette er et privatrettslig skilt som er ment som en informasjon til Rema 1000s kunder om at de har vikeplikt når de skal ut på fylkesveien.

Innkjørselen til hus 12 og 14 er en privat felles atkomst, og altså ikke en veg man har vikeplikt for når man kjører på fylkesveien.”

Høyesterettsdom

Trafikklærer Vidar Trane er klar på hva han mener.

- De som kommer ut fra Plantasjen og Rema har vikeplikt for kjørende på Fylkesvei 4. Atkomst til Kilamyra 12 og 14 er ikke å regne som vei. En høyesterettsdom fra 1939, kom til at en anlagt oppkjørsel fra Drammensveien i Oslo, og inn til fem villaer, ikke kunne ansees som åpen for fri ferdsel og dermed ikke kunne regnes som vei. Selv om dommen er gammel, og trafikkbildet et ganske annet, ville nok resultatet blitt det samme i dag, sier Vidar Trane og viser til Torgersen og Engstrøms tolking av vegtrafikkloven fra 1988. Han sier vikepliktskiltet bør flyttes snarest.

- Det privatrettslige vikepliktskiltet må flyttes fra der det står i dag, og ut mot Fylkesvei 4. Dermed kommer det klart fram at kjørende bør stoppe for fylkesveien. Alle som kommer ut fra parkeringsplassen har uansett vikeplikt for veien som kommer ned fra Hamnskog, sier Trane.

Harstad Tidende har tatt en ringerunde til noen av kjøreskolene i Harstad. Dette svarer de:

VIKEPLIKT - Trafikksikker Harstad: - Vi praktiserer vikeplikt for fylkesveien. Men dette er noe vi har diskutert mye, og venter egentlig på den endelige avklaringen, sier trafikklærer Øystein Hardersen. Han får støtte av kollega Kari-Mette Nilsen.

- Dette handler også om å se hvilket kjøremønster som er etablert over tid, og her stopper de som skal ut fra parkeringsplassen for trafikk på fylkesveien. Men uansett må man lese trafikkbildet. Man kan kjøre på grønt lys, men må likevel se etter om de som skal stoppe på rødt, virkelig gjør det.

HØYREREGELEN - Trafikkskolesenteret: - Vi praktiserer høyreregelen, som for alle de andre veiene gjennom Kilbotn. Noe annet blir å forvirre, sier trafikklærer Hallvard Myrvang.

HØYREREGELEN - Salberg kjøreskole: - Vi praktiserer høyreregelen, sier trafikklærer Jan Mikkelsen.

HØYREREGELEN - Gummes trafikkskole: - Vi praktiserer høyreregelen, ut fra at veien opp til boligene i Kilamyra er en offentlig vei. Det er bedre å stoppe en gang for mye, enn en gang for lite, sier trafikklærer Gudmund Danielsen.

VIKEPLIKT – Trafikkskolen Harstad: - De som kommer ut fra Plantasjen og Rema har vikeplikt for kjørende på Fylkesvei 4, sier trafikklærer Kristoffer Hårstad.

Harstad Tidende var mandag i kontakt med både Svein-Arne Johansen i Harstad kommune og Stein Berg-Johansen i Statens vegvesen. Og klokka 15.00 var dommen klar.

- Dette med alminnelig ferdsel på privat vei er ingen eksakt vitenskap, og ikke lett for bilister å forholde seg til. Derfor er vi nå enige om å forkjørsregulere dette krysset. Det vil si at kjørende på Fylkesvei 4 får forkjørsrett, og at alle som kommer ut fra Kilamyra får vikeplikt når de skal ut på fylkesveien. Statens vegvesen vil fatte det formelle vedtaket i løpet av svært kort tid, sier Svein-Arne Johansen og viser til toppen av Harstadgårdsbakken som ett eksempel på et forkjørsregulert kryss.

Dermed er all tvil ryddet av veien, på rekordtid.

FLYTTES: Trafikklærer Vidar Trane mener dette skiltet må flyttes nær fylkeveien. Foto: Frank R. Roksoy
NEI: Høyreregelen skal ikke gjelde. Skiltene kommer opp i løpet av kort tid.