Kl. 16.00: Legger fram AstraZeneca-beslutningen

foto