Dette kom klart fram da politikerne diskuterte evalueringen av skolebibliotekordningen mandag.

Aps Einar Lockert beskrev betydningen av skolebibliotek med følgende uttalelse:

Må finne økonomi

– Skolens nerve skal være skolebiblioteket. Dersom vi mener alvor med å satse på dette må vi samtidig også sørge for rom og økonomi for å få på plass gode løsninger ved samtlige skoler i kommunen.

– Vi må derfor snarest sørge for å få på plass en ordning som fungerer ved alle skolene, og ikke bare i særtilfeller som ved Seljestad barneskole.

– For å få til dette må vi finne økonomi til dette og ta det med i fremtidige budsjetter, sa Lockert, noe utvalgets leder Espen Ludviksen sa seg enig i.

Falitterklæring

– I dag er det altfor store forskjeller skolene imellom hvordan det satses på skolebibliotekene. Mens Seljestad er selve glansbildet, er det nærmest en fallitterklæring når Bergseng skole opererer med bøker stablet i kasser, og i tillegg i perioder bruker skolens bibliotek i undervisningssammenheng.

– Derfor bør vi som politikere konkret si noe om hvordan vi ønsker at bibliotekordningen skal fungere, sa Ludviksen.

Ulne bestillinger

Dette fikk Frps Kristian Eilertsen til å utfordre utvalget til å komme med en klar bestilling til administrasjonen.

– Kom med en klar beskjed og penger dersom vi ønsker en skolebibliotekordning som fungerer bedre enn dagens. Da må vi sørge for å gjøre vedtak og bestillinger som ikke fremstår som ulne og lite forpliktende, tordnet Eilertsen og fikk umiddelbar svar på tiltale fra Ludviksen.

Look to Seljestad

– Eilertsen skyter som vanlig fra hofta. Opplæringsloven er klar på at vi skal ha skolebibliotek ved hver skole. La oss heller være positive og si «Look to Seljestad», og fatte et vedtak som tar hensyn til det som kreves av økonomi for å nå målene, sa Ludviksen og fikk raskt replikk fra Eilertsen:

– Kommer posisjonen med penger skal vi selvsagt støtte dette.

OPPFORDRING: Einar Lockert levnet liten tvil i sitt innlegg om skolebibliotekenes betydning, og oppfordret på det sterkeste til å satse på å forbedre tilbudene ved byens grunnskoler. Foto: Andreas Isachsen Foto: andreas Isachsen
ulne: Kristian Eilertsen bestillingene til skolene fremstår som ulne og lite forpliktende. Foto: andreas Isachsen