Torsdag formiddag stilte vi spørsmålet: Hvilket alternativ for Harstadpakken foretrekker du?

Av over 1.000 avgitte stemmer (klokka 14.30 fredag) har 47 prosent valgt 0-alternativet, mens full pakke-alternativet har 50 prosent. Bare tre prosent ønsker 750-millioneralternativet.

Hva mener du er det beste alternativet? Du kan stemme her

Bakgrunnen er at styringsgruppen for Harstadpakken har lagt fram tre alternative løsninger for videre arbeid med Harstadpakken. Alternativene er:

  • 0-alternativet. Innebærer at man bygger for de pengene man allerede har og ikke trenger flere inntekter.

  • 750-millioner kroners-alternativet. Som navnet tilsier bruker man ytterligere 750 millioner kroner, noe som blant annet gir en sterkt redusert opprusting av riksveien fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei. Mange av fylkesprosjektene sløyfes.

  • 900-millioner kroners-alternativet. Her blir hele strekningen Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei utbedret som opprinnelig planlagt. Noen flere fylkesprosjekter gjennomføres.