Så mange millioner må til for å gjøre hurtigbåtene utslippsfrie