Disse 17 kandidatene er valgt inn som faste representanter til kommunestyret

foto