Opphør av kommunal skuddpremieordning for smårovvilt