En mann som i fjor skjøt en elg får beholde flere våpen