Mange titalls virksomheter i Harstad er miljøfyrtårnsertifiserte: – Vært en stor økning

foto